Çalışma Koşulları
GAZETELER / GENEL İLKELER
1- 1. sayfada ve maktu boyutlarda yayınlanacak ilanlar, yazı işleri onayı ile yayınlanır. Bu tür ilanlar yalnızca 3. grup indirimlerden yararlanır, gün ve yayın garantisi verilmez.
2- Tam sayfa 3. sayfada ilan yayınlanması için %25 fiyat farkı uygulanır.
3- Projeler ve özel boyutlu ilanların yayınlandığı sayfa veya sayfaların mizanpaj etkisine göre özel bir fiyatlandırma yapılır.
4- Vakıf, dernek ve benzeri kâr amacı gözetmeyen organizasyonların ticari amaç taşımayan reklamları için tarife üzerinden net %50 indirim uygulanır.
5- Haber görünümündeki (Advertorial) reklamların görünür bir yerine mutlaka 12 puntoluk kalın yazı 'Bu bir ilandır' ibaresi konulmalıdır. Bu tür ilanlara tarife üzerinden %25 fiyat farkı uygulanır.
6- Reklam rezervasyon iptalinin, yayın tarihinden 2 gün önce yapılması halinde, reklam bedelinin %50'si, 1 gün öncesinde yapılması halinde ise %85'i reklamverene kesinlikle fatura edilir.
7- Özel nedenler dışında, yayın sayfasının değişmesi halinde; reklam, yayınlandığı sayfa fiyatından (anlaşma koşulları da dikkate alınarak) fatura edilir.
8- %15 ajans hizmet bedeli, rezervasyonların sadece yetkili reklam ajansları/medya satın alma ve planlama şirketlerinden gelmesi durumunda uygulanır.
9- Reklam ajanslarından gelen Basın İlan Kurumu'na tabi ilanlarda, indirimler düşüldükten sonra, %14 Basın İlan Kurumu payı, kalan net rakam üzerinden %10 ajans hizmet payı verilir.
10- Yayınlanacak ilanların her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu reklam verene aittir. İlanın yürürlükteki mevzuatlara aykırı unsurlar taşıması halinde, Sabah gazetesi ilanın değiştirilmesini talep veya yayımlamama hakkına sahiptir. Sabah gazetesinin bu hakkı kullanmış olup olmamasına bakılmaksızın, yayınlanan bir ilan nedeniyle herhangi bir surette 3. kişilere ve/veya kamu kurumlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezalarını aynen reklam verene rücu etme hakkı saklıdır.
11- Yayınlanan ilanların ödeme vadesi yayın tarihinden itibaren 60 gündür. Geciken ödemelere reklam faturalarında belirtilen vade farkı uygulanır.
DERGİLER / ÇALIŞMA KOŞULLARI

1- Turkuvaz Medya Grubu dergilerinde yayınlanan reklamlara ait bütün mali işler Turkuvaz Reklam tarafından yürütülür.
2- Ajans Komisyonu %15'tir. Fiyatlara %18 KDV ilave edilecektir.
3- Tarifede belirtilen indirim uygulamalarında ajans komisyonuna baz oluşturan tutar, tarifedeki fiyattan indirim düşüldükten sonra kalan meblağdır.
4- Yayınlanacak reklamların, yayın gününden itibaren ödeme vadesi 60 gündür. Reklam ajansları veya firmalar ödeme belgelerini (nakit ödeme ve/veya vadeli çeklerini) reklamın yayınından önce, ordinolarıyla birlikte göndermelidir.
5- Tarifede belirtilen özel sayfa ve yerler dışındaki rezervasyonlar için özel sayfa ve yer garantisi yoktur.
6- Anlaşmanın yapıldığı dönem içinde taahhüt edilen reklam harcaması yapılmadığı takdirde, gerçekleşen harcamaya karşılık gelen indirim oranı uygulanır ve aradaki fark ilk fatura döneminde fatura edilir.
7- Proje, ek vb. gibi teklifli çalışmalar, özel çalışma sınıfına girer ve bütçeye dahil değildir.
8- Insert tarifesi :
- 4 sayfa A4 ve Türkiye dağıtımı için geçerlidir ve sadece % 15 ajans komisyonu uygulanır.
- 4 sayfanın üzerindeki insertler, özel proje kapsamına girer ve özel olarak fiyatlandırılır.
- Bölge veya şehir tercihi olursa, özel dağıtım gerektirdiğinden, önceden bilgi alınarak mutabakat sağlanması gerekir ve özel olarak fiyatlandırılır.
9- Reklam ajanslarından gelen Basın İlan Kurumu'na tabi reklamlarda indirimler düşüldükten sonra %14 Basın İlan Kurumu'na pay verilir. Kalan net rakam üzerinden %11 Ajans komisyonu uygulanır.
10- • Gönderimi yapılacak olan ilan dökümanlarının çözünürlükleri
yüksek olmalıdır. (120 dpi - 300 dpi) piksel/cm - CMYK
• Dökümanlar PDF formatında CD'de veya FTP adresimiz
üzerinden gönderilmelidir.
• Döküman içerisinde mevcut olan görseller TIFF formatında ve
yazılar CONVERTLİ olmalıdır.
• Dökümanlar taşma paylı ve kroslu olarak gönderilmelidir.
11- Her dergi için ayrı reklam materyali gerekmektedir. Baskıya emsal (doğru ICC profilde prova baskısı - Kromolin - Yüksek çözünürlükte dijital çıkış) gönderilmeyen reklamlarda, sorumluluk reklam verene aittir.
12- Reklam materyalinin aylık dergilerde yayın tarihinden bir önceki ayın 15'i akşamına kadar, haftalık dergilerde ise yayın tarihinden 5 gün önce teslim edilmesi gerekmektedir.
13- Baskıların aksamaması için reklam rezervasyon ve iptallerinin en geç 10 gün önce Dergiler Rezervasyon Servisi'ne yazılı olarak bildirilmesini rica ederiz. Yazılı olarak yapılmayan rezervasyon ve iptaller geçersizdir.
14- Yayınlanacak reklamların her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu reklam verene aittir. Reklam, mevzuatlara aykırı unsurlara sahipse Turkuvaz Reklam, reklamın değiştirilmesini talep hakkına sahiptir. Turkuvaz Reklam'ın yayınlanan reklamlar nedeni ile herhangi bir surette üçüncü kişilere ve/veya kamu kurumlarına ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezalarını reklam verene aynen rücu hakkı saklıdır.
15- Vadesinden önce yapılan ödemelere, aylık belirlenen oranda erken ödeme primi tahakkuk ettirilir.
16- Ödemenin vadesinde yapılmaması halinde herhangi bir bildirim veya ihtara gerek olmaksızın vadenin bitiminden fiili ödeme tarihine kadar aylık belirlenen oranda gecikme faizi uygulanır.

BİZE ULAŞIN